Affärsidé

"Företags och medarbetares oändliga törst efter kunskap och utveckling inom HR-området skapar obgränsade möjligheter för annpocon med sin unika kompetensprofil."