Etik & integritet

För oss är etik & integritet en viktig utgångspunkt i alla våra relationer med kunder, kandidater och andra intressenter.

annpocon är strikt konfidentiella med alla uppgifter och handlingar som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag eller andra kontakter.
Vi värnar, respektera och skyddar kunders och kandidaters uppgifter på ett säkert sätt Vi lämnar inga upplysningar om en kund eller kandidat innan vi fått ett medgivande från respektive.
annpocon månar om kunders och kandidatens integritet och visar en stor kundlojalitet genom att inte rekrytera medarbetare från våra uppdragsgivare.