Human Resources skapar obegränsade möjligheter för organisationer att lyckas

annpocon är ett utvecklingsorienterat företag och är en heltäckande leverantör inom Human Recourses. Vi erbjuder behovsanpassande HR tjänster till företag och organisationer vi har verktygen, erfarenheten och kunskapen att stödja er operativt och strategiskt i alla faser.

 

Human Resources

Vår grundfilosofi är enkel. Vi liksom de flesta företagsledare delar uppfattningen om att engagerade och motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. En annan viktig framgångsfaktor är att man som arbetsgivare måste attrahera, utveckla och behålla befintliga som potentiella medarbetare. HR-funktionen har en viktig och avgörande roll i en organisation för att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling som ger dem motivation och mod att presterar mer. Många gånger har man inte tid att skapa utrymme för att jobba med dessa frågor utan kan behöva hjälp helt eller delvis att kompetensförstärka under en tid. Det är här annpocon kommer in för att stötta er organisation med ett effektivt och affärsnära HR arbete.

annpocon erbjuder kvalificerat stöd till såväl små, medelstor som stora verksamheter när der gäller HR relaterade tjänster

annpocon kännetecknas av lyhördhet, flexibilitet, service och kvalitet

annpocon verkar dels genom egen kraft, men samarbetar med ett stor nätverk som ger oss omedelbar access till den kompetensen som bäst utvecklar just din verksamhet.