Jobb och Karriär

Anlita annpocon för att hjälpa ditt företag att bli en vinnare genom att rekrytera rätt medarbetare, snabbt och effektivt.

Vi matchar ditt företags kompetensbehov i alla lägen och genomför uppdragen seriöst och diskret.  Att välja rätt medarbetare till ett företag eller organisation är en nyckel till framgång. För att lyckas med att identifiera och attrahera rätt individ måste man investera mycket tid, känna att man har rätt kompetens samt att man kan ta det ansvar som krävs för att lyckas med en rekrytering. Av erfarenhet vet man att rekrytering kräver resurser, stor kunskap och kännedom om företaget och individer. annpocon tar ansvar att genomföra en professionell och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess från start till mål enligt de önskemål kunden har.

Ett rekryteringsuppdrag inleds alltid med en förstudie där kompetensbehov, arbetsuppgifter, personprofil och företagskultur kartläggs. Med analysen som grund bestäms i varje enskilt ärende vilken av följande rekryteringsmetod som är mest effektiv. Vi arbetar med både annonserade uppdrag och Executive Search i vissa uppdrag kombineras båda metoderna.

Oavsett vilken metod vi använder är annpocon mycket noggrann att genomföra en grundlig analys av uppdragsgivarens organisation, företagskultur, ledarstil, kompetensbehov och personprofil.  Detta arbete utgör grunden för en företagsbeskrivning samt krav- och sökprofil för uppdraget. I all uppdrag lägger vi tillsammans med kunden upp en plan för uppdraget. Här definieras sökområden och tidsramar och håller kunden kontinuerligt informerade om vad som sker under hela rekryteringsprocessen.

 

Annonsering

annpocon stöttar uppdragsgivaren i att utforma annonser som attraherar potentiella kandidater att söka den utannonserade tjänsten och vi rekommenderar även mediaval. annpocon är känd för sina välarbetade och kvalitetssäkrade urvals- och intervjuprocesser. Kandidaterna ska alltid känna sig trygga och välinformerade i rekryteringsprocessen och våra rekryterare bemöter alltid kandidaterna på ett korrekt och professionellt sätt.

 

Search

annpocon lägger stort vikt vid att förstå vad uppdragsgivaren och den unika situationen kräver. På så sätt säkerställer vi en professionell matchning av klienter och kandidater utifrån kravprofilen. Vårt arbetssätt har vuxit fram under åren genom att vi hela tiden har sökt svar på frågan vad som föder framgång i en rekrytering. Vi har valt att i våra uppdrag dela in vårt arbetssätt i ett antal faser som kunskap om var de bästa kandidaterna finns genom ett brett kontaktnät inom olika branscher, konfidentiellt behandling av information samt utnyttja tiden mer effektivt.

 

 

Personbedömning och tester

annpocon intervjuar kandidaterna personligen vid ett eller flera tillfällen för att lära känna dem och deras ambitioner ordentligt. Som ett komplement till intervjun använder vi ett kvalificerat personbedömningstest. Testet kan användas i många sammanhang såsom vid rekrytering, urval, ledarutveckling, teamutveckling, rådgivning eller vid andra tillfällen då en djupgående personbedömning är önskvärd.

 

Interimslösning

I de fall ni har behov under en begränsad period att tillföra er organisation speciell kompetens och ni anser att det passar bättre med en tillfällig lösning kan vi på annpocon lösa detta till er. Vi kan erbjuda konsuler inom specialist och chefnivåer.

 

annpocon kan svara för hela eller delar av rekryteringsprocessen.

annpocon erbjuder kvalificerat stöd genom hela processen, allt för att du som kund ska känna sig nöjd med sina nya medarbetare.