Tjänster

annpocon AB är en heltäckande leverantör inom Human Resources, nedan ser du ett axplock av vad vi kan stötta er organisation i:

Organisationsutveckling

 • Organisationsutredningar
 • Strukturförändringar
 • Målstyrd grupporganisation
 • Processkartläggning
 • Medarbetarundersökningar

Ledarskap

 • Ledarskapsutbildningar
 • Mentorskap och coachning
 • Utvecklings- och lönesamtalsutbildning
 • Intervjutekniksutbildning

Strategiframtagning

 • Verksamhetsstrategier
 • HR Strategier
 • Lönestrategier
 • Jämställdhets och mångfaldsplaner
 • Policy och Visioner

Rekrytering

 • Annonsering
 • Search
 • Urval och bedömning
 • Interimlösningar

Arbetsrätt

 • Avtalstolkning
 • Bistå vid förhandlingar
 • Utbildningar inom området